ALTRES LÍMITS/ THE OUTER LIMITS:
Shelly y La Nueva Generación - I'm just a fool (1968)

20.6.09

Màquina!

[CAT] [...] de la dissolució del Grup de Folk ocorreguda a finals de 1968 van sorgir algunes de les figures més destacades de la música progressiva catalana (Sisa, Pau Riba, Albert i Jordi Batiste).
Des de l'Hogar del Libro de Barcelona, llibreria de la qual era propietari l'Àngel Fàbregas, s'havia donat suport a la popularització i la modernització de grups com Música Dispersa, havent creat per a aquesta finalitat el segell discogràfic Als 4 Vents, des del qual van editar-se la majoria de les seves gravacions. Posteriorment va fundar Diábolo, discogràfica amb la qual va donar sortida a gran part dels vinils dels grups progressius del moment. Va ser Àngel Fàbregas qui més se la va jugar, des del punt de vista econòmic, per totes aquelles noves formes musicals provinents del mercat anglosaxó.
Per tal d'encendre la metxa d'aquell moviment post-hippie -dins la foscor de l'Espanya franquista tot arribava sempre tard- van comptar amb l'ajuda impagable, l'assessorament i la il·lusió de dos joves: Enric Herrera i Jordi Batiste. Els dos compartien actuacions i gravacions amb artistes d'Als 4 Vents, ja fos com a acompanyants, en el cas d'en Sisa i formant part del seu grup La Companyia S.L., o com a músics d'estudi amb Els Sapastres o amb la gravació del mític disc Miniatura, on trobem la col·laboració de tots aquells que més tard serien membres de Màquina!: Herrera, Batiste, Luigi i Tapi.[...]
De la suma d'aquestes tres personalitats: Àngel Fàbregas amb l'aportació material i econòmica, del bon criteri i dels coneixements musicals de l'Enric i conceptuals i escenogràfics d'en Jordi hauria de néixer un dels conjunts més originals i recordats del rock ibèric: Màquina! reconeguts unànimament com als pioners de la música progressiva de l'Estat espanyol.[...]
Els Màquina! sempre van cantar en anglès. Van optar per aquesta llengua des d'un bon principi perquè tenien la intenció d'obrir-se camí en altres mercats.[...]
El seu nom, Màquina! -s'escrivia d'aquesta manera-, ni provenia ni tenia res a veure amb estils de música ni tan sols es referia a cap mecanisme o maquinària. Senzillament es tractava d'un interjecció que s'utilitzava a la mili que era "¡Máquina! Dos cafés! i que el seu significat era alguna cosa semblant a "fes-te fotre". En escollir-lo van tenir en compte que es pogués escriure tant en català com en castellà, és a dir, que fos bilingüe. [...] Les seves referències musicals de llavors eren, sobretot, Julie Driscoll i Brian Auger's Trinity, a més dels omnipresents Beatles i els Stones. Dels grups nacionals coetanis, es consideraven més a prop d'un "conjunt sevillà que s'anomena Smash" o de Los Buenos que no de Relámpagos, Bravos, Pekenikes o Canarios. [...]

Fermí Puig dins de Màquina!... Funciona! (Barcelona, Wah Wah Records Supersonic Sounds, 2004 LPS015 Limited edition)

[CAST] [...] de la disolución del Grup de Folk sucedida a finales de 1968 surgieron algunas de las figuras más destacadas del progresismo musical catalán (Sisa, Pau Riba, Albert y Jordi Batiste).
Desde el Hogar del Libro de Barcelona, librería de la que era propietario Àngel Fàbregas, se había apoyado la popularización y modernización del citado grupo [Música Dispersa], creando para ello el sello discográfico Als 4 Vents desde el que editó la mayorías de sus grabaciones. Después fundó Diábolo y dio salida a gran parte de los vinilos de los conjuntos progresivos. Él fue quien más se la jugó, económicament hablando, por aquellas nuevas formas musicales que provenían del mercado anglosajón.
Pero para encender la mecha de aquel movimiento post-hippie -en la oscura España de entonces todo llegaba siempre con retraso- contó con la ayuda impagable, asesoramiento e ilusión de dos jóvenes: Enric Herrera y Jordi Batiste. Ambos compartían actuaciones y grabaciones de artistas de Als 4 Vents, bien como acompañantes, caso Sisa, formando parte de su grupo llamado La Companyia SL bien como músicos de estudio como con Els Sapastres -en su "Canciones del amor prohibido- o en la grabación del mítico disco Miniatura donde ya encontramos la colaboración de todos los que más tarde serían miembros de Màquina!: Herrera, Bastiste, Luigi y Tapi.[...]
De la suma de estas tres personalidades: Àngel Fàbregas con su aportación material y económica, del buen criterio y los conocimientos del pentagrama de Enric y la conceptual y escenográfica de Jordi nacería uno de los conjuntos más originales y recordados del rock ibérico: Màquina! unánimemente reconocidos como los pioneros de la música progresiva del estado español.[...]
Los Màquina! cantaron siempre en inglés. En un principio ya optaron por esta lengua porque tenían la intención de abrirse camino en otros mercados y esa era sin duda una buena opción para conseguirlo. [...]
Su nombre Màquina! -se escribía así-, ni provenía ni tenía nada que ver con estilos de música; tampoco se refería a ningún mecanismo o maquinaria. Simplemente se trataba de una interjección que se usaba en la mili que era "¡Máquina! Dos cafés" y que venía a significar algo así como "¡toma, se te van a tirar! (ahora se acompañaría con el gesto característico de mover ostensiblemente la mano con el pulgar y el meñique extendidos). Al escogerlo tuvieron en cuenta que se pudiera escribir tanto en catalán como en castellano, es decir, que fuera bilingüe.[...]
Sus referencias musicales de aquel entonces era sobre todo Julie Driscoll y Brian Auger además de los omnipresentes Beatles y Stones. De los nacionales declaran que se encuentran más cerca de un "conjunto sevillano que se llama Smash" o de Los Buenos que no de Relámpagos, Bravos, Pekenikes o Canarios.[...]


Fermí Puig dentro de Màquina!... Funciona! (Barcelona, Wah Wah Records Supersonic Sounds, 2004 LPS015 Limited edition)


[ENG] In the 1960's Barcelona many folk artists and bands joined efforts in a association that was known as Grup de Folk (Folk Group). In 1968 the group was broken, and many of its former associates became the most inventive figures in the bourgeoning catalan progressive scene of the era, among them Sisa, Pau Riba, Enric Herrera, Albert Batiste and his brother Jordi Batiste.
A big part of the musical scene in Barcelona was supported by Àngel Fàbregas and his Hogar del Libro book store. Fàbregas had created the Als 4 Vents record label, which had produced most of the recordings by the Grup de Folk associates. Fàbregas also created the Diábolo label, and it was around it that the catalan progressive scene was born. He was the man who risked the money to produce a local version of the avantgarde sound that was happening in the british scene, and to light the way through that post-hippie movement in the darkness of a country, Spain, where everything came later than everywhere else. To do do, he counted on the valuable help of two youngsters: Enric Herrera and Jordi Batiste. They were both session studio instrumentists and stage backing musicians for the Als 4 Vents act like Sisa (who was backed on stage by La Companyia, S.L., of which our two friends were members) or Els Sapastres, on whose recordings they played an important roles both musicians and arrangers. Jordi Batiste and Enric Herrera are also present in the recording of the Miniatura 7" by Sisa/Albert Batiste/Pau Riba/Cachas [...]
Three factors met: Fàbregas will and money, Herrera's musical knownledge and Jordi's conceptual vision, giving birth to the most exciting progressive experience on the history of Spanish rock: Màquina![...]
Màquina! always sang in English. They chose that language because had the intention of making career in the international scene and that was a good starting point. [...]
Their name Màquina! (Machine!, with an exclamation mark that often fell off on the prints) had nothing in common with the worlds of music, and wasn't either relative to any mechanical gimmick. It was taken from an expression commonly used by those doing the military service that said "¡Máquina! Dos cafés" (¡Machine! Two coffes") and was used to mean something clos to "fuck you". The name was thought to be useful in borh catalan ans spanish language
[...] Their initial influences were Julie Driscoll and Brian Auger's Trinity, The Beatles and the Stones. Among their autoctone contemporanies they felt closer to new bands like "a band from Sevilla named Smash" or Los Buenos rather than to bigger acts like Relámpagos, Pekenikes, Bravos or Canarios.[...]


Fermí Puig adapted to English by Marc Argenter, Màquina!... Funciona! (Barcelona, Wah Wah Records Supersonic Sounds, 2004 LPS015 Limited edition)


Diferents formacions de Màquina!/ Diferentes formaciones de Màquina!/ Màquina! Line-ups:MAQUINA I (Estiu 1969-Hivern 1969/Verano 1969-Invierno 1969/Summer 1969-Winter 1969)

Luis Cabanach "Luigi" - Guitarra/Guitar
Jordi Batiste - Baix/Bajo/Bass guitar-Veu/Voz/Voices
Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Santiago "Jackie" García - Bateria/Batería/Drums
MAQUINA II (Hivern 1969-Maig 1970/Invierno 1969-Mayo 1970/Winter 1969-May 1970)

Luis Cabanach "Luigi" - Guitarra/Guitar
Jordi Batiste - Baix/Bajo/Bass guitar-Veu/Voz/Voices
Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums
MAQUINA III (Maig 1979/Mayo 1970/May 1970)
Luis Cabanach "Luigi" - Guitarra i baix/Guitarra y bajo/Guitar and bass guitar
Jordi Batiste - Baix i veu/Bajo y voz/Bass guitar and voices
Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums
Josep Maria Paris - Guitarra/Guitar

MAQUINA IV (Maig-Agost 1971/Mayo-Agosto 1971/May-August 1970)

Luis Cabanach "Luigi" -Baix i veu/Bajo y voz/Bass guitar and voices
Josep Maria Paris - Guitarra/Guitar
Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums

MAQUINA V (Octubre 1970-Gener 1971/Octubre 1970-Enero 1971/October 1970-January 1971)

Luis Cabanach "Luigi" - Baix i guitarra/Bajo y guitarra/ Bass guitar and guitar
Josep Maria Paris - Guitarra/Guitar
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums

MAQUINA VI (Gener 1971/Enero 1971/January 1971)

Luis Cabanach "Luigi" - Baix i veu/Bajo y voz/Bass guitar and voices
Josep Maria Pais - Guitarra/Guitar
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums
Álvaro Is - Orgue/Órgano/Organ

MAQUINA VII (Gener-Febrer 1971/Enero-Febrero 1971/January-February 1971)

Josep Maria Paris - Guitarra/Guitar
Josep Maria Vilaseca "Tapiolas" - Bateria/Batería/Drums
Álvaro Is - Orgue/Órgano/Organ

MAQUINA VIII (Març-Estiu 1971/Marzo-Verano 1971/March-Summer 1971)

Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Emili Baleriola - Guitarra/Guitar
Carles Benavent -Baix/Bajo/Bass guitar
Salvador Font - Bateria/Batería/Drums
Carlos Avallone - Trombó/Trombón/Trombone
Ricardo Solís -Trompeta/Trumpet

MAQUINA IX (Tardor-Hivern 1971-Inicis 1972/Otoño-Invierno 1971-Inicios 1972/Fall-Winter 1971-Early 1972)

Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Emili Baleriola - Guitarra/Guitar
Carles Benavent - Baix/Bajo/Bass guitar
Salvador Font - Bateria/Batería/Drums
Juan Mena - Saxo/Sax
Ramon Mora - Trompeta/Trumpet
Peter Roar - Saxo/Sax
Arta - Veu/Voz/Voices

MAQUINA X (Primavera 1972/Spring 1972)

Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Emili Baleriola - Guitarra/Guitar
Carles Benavent - Baix/Bajo/Bass guitar
Salvador Font - Bateri/Batería/Drums
Juan Mena - Saxo/Sax
Ramon Mora - Trompeta/Trumpet
Peter Roar - Saxo/Sax
Teddy Raster - Veu/Voz/Voices

MAQUINA XI (Maig 1972-Octubre 1972/ Mayo 1972-Octubre1972/ May 1972-October 1972)

Enric Herrera - Teclats i orgue/Teclados y órgano/Keyboard and organ
Emili Baleriola - Guitarra/Guitar
Carles Benavent - Baix/Bajo/Bass guitar
Salvador Font - Bateria/Batería/Drums
Hubert Grillberger - Trompeta/Trumpet
Peter Roar - Saxo/Sax
Jordi Batiste - Veu/Voz/Voices

MAQUINA XII (2003-2004)

Jordi Batiste - Baix i veu/Bajo y voz/Bass guitar and voices
Lluís Cabanach "Luigi" - Guitarra
Toni Saigi - Teclats/Teclados/Keyboards
Quim Vilaplana - Bateria/Batería/Drums

1 comentari:

Gerinski ha dit...

Fantàstic article sobre Maquina! i molt interessant el detall de totes les formacions, felicitats!