ALTRES LÍMITS/ THE OUTER LIMITS:
Shelly y La Nueva Generación - I'm just a fool (1968)

21.6.09

MÀQUINA! -- Barcelona, Discos Als 4 Vents (Hogar del Libro, S.A.)/Diàbolo.
Distribució Concèntric (1969) DB 1 S

Cara A: Lands of perfection (J.Batiste-E.Herrera)
Cara B: Let's get smashed (E.Herrera)

Arranjaments: E. Herrera
Disseny: Jordi Batiste
Fotos: Batiste-Villier
Edita: Discos "Als 4 Vents" (Hogar del Libro, S.A.)

.....................................