ALTRES LÍMITS/ THE OUTER LIMITS:
Shelly y La Nueva Generación - I'm just a fool (1968)

21.12.08

ELS DRACS

[CATALÀ]
El grup, originari de Molins de Rei (Barcelona), es va fundar el 1964 i es va dissoldre el 1971, en un moment de gran èxit després de la publicació de quatre EP. Però el seu èxit indubtable va ser La casa del sol naixent, versió de la cançó tradicional americana The house of rising sun, adaptada per The Animals, que va ser número 1 de vendes de la companyia discogràfica Concèntric. Formaven part del que s'anomenava "conjunts de música moderna", que actuaven sobretot a les ràdios i en els famosos concerts matinals en què es compartien cartell amb molts altres grups. Unes altres actuacions eren els "balls": "Quan fèiem ball cantàvem en anglès, en castellà i també en català, perquè el que interessava era que la gent ballés. Quan fèiem un concert ens dedicàvem al nostre repertori, que gairebé tot era en català"(Vicenç Carós, bateria del grup). Els Dracs va ser el primer grup de rock en català que va tocar al Palau de la Música Catalana. El seu repertori estava format per versions de The Animals (És la meva vida, Comprensió), The Beatles (No contestà ningú), Donovan (Colors), Yardbirds (Un cor fet d'amor), d'Adamo (Quan) o, fins i tot, d'alguna cançó popular catalana (Visca la Patum).
(Extret d' Enderrock nº 87 Gener 2003)
[CASTELLANO]
El grupo, originario de Molins de Rei (Barcelona), se fundó en 1964 y se disolvió en 1971, en un momento de gran éxito después de la publicación de cuatro EP. Pero su indudable éxito fue La casa del sol naixent, versión la canción tradicional americana The house of rising sun, adaptada por The Animals, y que fue número 1 de ventas de la companyia discográfica Concèntric. Formaban parte de los llamados "conjuntos de música moderna", que sobretodo actuaban a las radios y en los famosos conciertos matinales, en los cuales se compartía cartel con muchos otros grupos más. Otro tipo de actuaciones eran los "bailes": "Cuando hacíamos baile, cantábamos en inglés, en castellano y también en catalán, porque lo que interesaba era que la gente bailara. Cuando hacíamos un concierto, nos dedicábamos a nuestro repertorio, que casi todo era en catalán" (Vicenç Carós, batería del grupo). Els Dracs fue el primer grupo de rock en catalán que tocó en el Palau de la Música Catalana. Su repertorio estaba formado por versiones de The Animals (És la meva vida, Comprensió), The Beatles (No contestà ningú), Donovan (Colors), Yardbirds (Un cor fet d'amor), Adamo (Quan) o incluso alguna canción popular catalana (Visca la Patum).
(Extraído de Enderrock nº 87 Enero 2003)
[ENGLISH]
The band, from Molins de Rei (Barcelona), was set up in 1964 and dissolved in 1971, in a moment of great success after the publication of four EP. But its most important success was La casa del sol naixent, a Catalan version of an original american folk song, The house of rising sun, that was adapted by The Animals, and it was number 1 in sales of the label Concèntric. The band was part of some called "modern music sets", that especially performed in radio programs and in the well-known matinees, where they shared stage with many other bands. Another kind of perfomances was the "dancing" ("balls"): "When we made dancings, we sang in English, in Spanish and in Catalan, because we were interested in what the people danced with our music. When we made a concert, we only sang our repertory, that was almost everything in Catalan" (Vicenç Carós, band's drummer). Els Dracs was the first rock band in Catalan that played at Palau de la Música Catalana. Its repertory was formed by versions of The Animals (És la meva vida, Comprensió), The Beatles (No contestà ningú), Donovan (Colors), Yardbirds (Un cor fet d'amor), Adamo (Quan) or even some Catalan folk song (Visca la Patum).
(Extract from Enderrock nº 87 January 2003)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
[CAT]
Curiosament, l'única cançó que podia haver estat escrita pels Dracs segons els crèdits, Et trobaré (1967), sona igual que Daddy buy me a girl, dels holandesos The Golden Earrings, editada un any abans. Un problema de drets?
[CAST]
Curiosamente, la única canción que podía haber estado escrita por Els Dracs según los créditos, Et trobaré (1967), suena igual que Daddy buy me a girl, de los holandeses The Golden Earrings, editada un año antes. Un problema de derechos?
[ENG]
Curiously, the only song that could have been written for Els Dracs as they say the credits, Et trobaré (1967), it sounds the same as Daddy buy me a girl, by the duch band The Golden Earrings, published one year before. A rights matter?

The Golden Earrings, Daddy buy me a girl (1966)