ALTRES LÍMITS/ THE OUTER LIMITS:
Shelly y La Nueva Generación - I'm just a fool (1968)

1.1.09

Orchestra Italfon e
Quarteto Vocale -- Italfon (1962)

Cara A: Caterina (Pinchi - E. Shuman "Bugs" Bower) (Ritmo mod.)
Cara B: Daniela (Mogol - Garvarentz) (Twist)

Orchestra Italfon