ALTRES LÍMITS/ THE OUTER LIMITS:
Shelly y La Nueva Generación - I'm just a fool (1968)

14.7.10

RAMÓN LLENAS FALCÓ

[CAT] Ray L. Falcon era el pseudònim de Ramón Llenas Falcó, guitarrista i cantant. Durant els 60 va passar per grups com els Gratsons i Symbolo i cap a finals de la dècada va formar part del conjunt de Rudy Ventura, per qui cantava, tocava la guitarra i amb qui va compondre alguns temes. Paral·lelament, va emprendre una carrera en solitari sota el nom de Ray L. Falcon (i que ja utilitzava per signar les composicions que feia per a Ventura), amb el qual es trobava darrere de projectes fantasma com ara The Ten Tops En Onda (també amb en Rudy), per exemple i, més tard, a Ray & The U.F.O. Band. Durant la primera meitat dels 70, Ventura i Llenas van seguir col·laborant i van formar el grup Unidades, un tema del qual ("Much more") apareix dins el recopilatori Andergraun vibrations! Vol.1: Spanish hard psych & beyond (1970-1978), juntament amb “Soy un soñador”, de Rudy Ventura i el seu conjunt. Com a guitarrista, els seus companys el comparaven amb Wes Montgomery (i fins i tot l’anomenaven “Wes”),  pel qual Llenas sentia una gran admiració. I és que, com el guitarrista nord-americà, va aprendre a tocar la guitarra de forma “autodidacta sense saber llegir música”, tal i com afirma la seva filla, Samantha Llenas.
A part a partir dels 80, és possible que toqués com a músic “mercenari” per a, entre d’altres, J.M. Bacchelli, que va representar Espanya a Eurovisió el 1981 (o qui sap si no era el mateix Llenas). A més, va dedicar-se a adaptar i cantar temes per a anuncis (Eau Jeane, Chispas...), cançons de sèries com Els Barrufets i, fins i tot, va dedicar-se al doblatge: així podem trobar la seva veu  en el mític Decta-cubitus de la sèrie Musculman. En aquestes tasques sovint col·laborava amb l’exDiablos Amado Jaén i, fins i tot, amb Kitflus.
La seva filla Samantha (a qui dedicà la cançó homònima que va compondre com a Ray L. Falcon) s’ha dedicat des de la seva mort, el 2003, a recuperar i reivindicar la història del seu pare a través de la xarxa.

[CAST] Ray L. Falcon era el pseudónimo de Ramón Llenas Falcó, guitarrista y cantante. Durante los 60 pasó por grupos como los Gratsons y Symbolo y hacia finales de la década formó parte del conjunto de Rudy Ventura, para quien cantaba, tocaba la guitarra y con quien compuso algunos temas. Paralelamente, emprendió una carrera en solitario bajo el nombre de Ray L. Falcon (y que ya utilizaba para firmar las composiciones que hacía para Ventura), junto con quien se encontraba detrás de proyectos fantasma como The Ten Tops En Onda, por ejemplo y, más tarde, a Ray & The U.F.O. Band. Durante la primera mitad de los 70, Ventura y Llenas siguieron colaborando y formaron el grupo Unidades, un tema del cual ("Much more") aparece en el recopilatorio Andergraun vibrations! Vol.1: Spanish hard psych & beyond (1970-1978), junto con “Soy un soñador”, de Rudy Ventura y su conjunto. 
Como guitarrista, sus compañeros lo comparaban con Wes Montgomery (e incluso le llamaban “Wes”), por quien Llenas sentía una gran admiración. Y es que, como el guitarrista norteamericano, aprendió a tocar la guitarra de forma “autodidacta sin saber leer música”, tal y como afirma su hija, Samantha Llenas. 
Además a partir de los 80, es posible que tocara como músico “mercenario” para, entre otros, J.M. Bacchelli, que representó a España en Eurovisión en 1981 (o quién sabe si no fue él mismo). También, se dedicó a adaptar y cantar temas para anuncios (Eau Jeane, Chispas ...), canciones de series como Los Pitufos y, incluso, se dedicó al doblaje: así podemos encontrar su voz en el mítico Decta-cubitus de la serie Musculman. En estas tareas a menudo colaboraba con el exDiablos Amado Jaén y hasta con Kitflus. 
Su hija Samantha (a quien dedicó la canción homónima que compuso como Ray L. Falcon) se ha dedicado desde su muerte, en 2003, a recuperar y reivindicar la historia de su padre a través de la red. 

[ENG] Ramón Llenas Falcó, aka Ray L. Falcon, was a guitarist and singer. In the 60s formed bands as Gratsons and Symbolo and at the end of the decade he was part of the Rudy Ventura’s band, singing, playing guitar and writing songs, while began his solo career as Ray L. Falcon (with Ray & The U.FO. Band). They also were behind “ghost” bands as The Ten Tops En Onda or Unidades - their song "Much more" appears on the compilation Andergraun vibrations! Vol.1: Spanish hard psych & beyond (1970-1978), with "Soy un soñador", by Rudy Ventura y su conjunto.
As guitarist, his colleagues compared him to Wes Montgomery (and even they called him “Wes”), for whom he greatly admired. As the American guitarist, he learned to play guitar in a “self unable to read music,” as Samantha Llenas, his daugther, said. 
Moreover, from the 80, he played as a “mercenary” musician for, among others, J.M. Bacchelli, who represented Spain at Eurovision Festival in 1981 (or who knows if it was not himself). Also, he was sang songs for ads (Eau Jeane, Chispas ...), TV series as The Smurfs and even he put his voice in some cartoon characters. In these works, he often collaborated  with exDiablos Amado Jaen and even with Kitflus.  

Els Barrufets en català/ Los Pitufos en catalán/ The Smurfs in Catalan (TV3, 1985)
Més videos/ Más videos/ More videos 


Sammie Llenas


Quality DQ-2006 (1979)

Cara A: If you give me a chance (R.Llenas)/ Come on (R.Llenas)/ Crazy winter love (R.Llenas)/ Waiting (R.Llenas)/ City life (R.Llenas)

Cara B: Your smile (R.Llenas)/ Once upon a time (R.Llenas)/ Midnight on the roof (R.Llenas)/ Amiga mía (J.Gonzalvo)/ Reincarnation (R.Llenas)


Ray & The U.F.O. Band - Reincarnation

13.7.10

THE TEN TOPS - "EN ONDA"
Cs. Diresa B-26.480/73 (1973)

The Ten Tops -A2- Margarina [sic] (J.M.Calzada) Canta Ray L. Falcon

The Ten Tops -B1- Samantha (Ray L. Falcon)

The Ten Tops -B2- Te espero en la esquina ( R.Ventura-R. Llenas)

The Ten Tops -B3- My kisses (Ray L. Falcon)